Příručka pro žadatele OP VK verze 6, platná od 21. 10. 2009

23.10.2009: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK, vydává 6. verzi Příručky pro žadatele o finanční podporu z OP VK platnou od 21. 10. 2009 a účinnou od 30. 10. 2009.