Příručka pro žadatele OP VK verze 7, platná od 10. 2. 2011

12.02.2011: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Řídící orgán OP VK, vydalo 7. verzi Příručky pro žadatele platnou od 10. února 2011.
Informuje na tom na svých webových stránkách.

Více informací a příručku ke stažení naleznete zde: Příručka pro žadatele OP VK verze 7, platná od 10. 2. 2011