Příručka pro žadatele OP VK verze 8, platná od 25. 7. 2012

27.07.2012:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK vydává 8. verzi Příručky pro žadatele platnou od 25. července 2012.