Příručka pro žadatele OP VaVpI, PO 3

16.04.2010: Dne 16. 4. 2010 vstupuje v platnost Příručka pro žadatele OP VaVpI 2007 - 2013 Prioritní osa 3, číslo verze 1.1.

Příručka je určena především těm, kteří uvažují o přípravě návrhu projektu v některé z oblastí týkajících se rozvoje výzkumu a vývoje v ČR (mimo území hlavního města Prahy).

Zde    
naleznete více informací a aktuální verzi Příručky pro žadatele OP VaVpI 2007 - 2013, PO 3.