Příručka pro žadatele OP VaVpI PO 4, verze 1.2

28.04.2010: Dne 28. 4. 2010 vstupuje v platnost Příručka pro žadatele OP VaVpI 2007 - 2013 Prioritní osa 4, číslo verze 1.2. V přiložených dokumentech naleznete znění Příručky pro žadatele včetně všech aktuálních příloh.