Příručka pro žadatele a příjemce 1.4 (OP VK)

03.12.2010: Na webových stránkách Ministerstva školstvím, mládeže a tělovýchovy je k dispozici ke stažení aktuální verze Příručky pro žadatele a příjemce podpory z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.4.
Více informací naleznete zde: Příručka pro žadatele a příjemce 1.4