Příručka pro žadatele a příjemce IPn OP VK

29.07.2011: Na webových stránkách Operačného programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) byla zveřejněna Příručka pro žadatele a příjemce individuálních projektů národních OP VK.