Příručka pro žadatele a příjemce OP 1.5 verze 1 (OP VK)

14.04.2012: