Program postdoktorandi (OP VK)

07.01.2012:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zavádí zcela nový program podpory výzkumu, který bude motivovat nejlepší mladé výzkumníky po doktorandském studiu k práci pro české univerzity a vědeckovýzkumné organizace. Cílem je posílení mobility mezi jednotlivými institucemi a soukromým či veřejným sektorem a zapojení začínajících vědeckých pracovníků do mezinárodních projektů.
Více informací naleznete zde: Program postdoktorandi