Projekt EF-TRANS je ve fázi tvorby metodik

30.07.2010: Individuální projekt národní "Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS)“ se nyní nachází ve fázi tvorby sedmi klíčových metodik/návodů, které mají pomoci vysokým školám a výzkumným institucím vytvořit komplexní systémy pro využití výsledků výzkumu a vývoje.
Do konce roku 2010 by projekt EF-TRANS měl mít k dispozici 7 metodik, které by měly v budoucnu pomoci výzkumným pracovištím vytvořit ucelený systém komercializace výsledků. Na ně v roce 2011 následně navážou pilotní projekty, které budou na vybraných výzkumných institucích tyto metodiky ověřovat přímo v praxi.

Více informací naleznete zde    .