Řídicí orgán OP VK upozorňuje žadatele a příjemce finanční podpory z OP VK – plátce DPH, na změnu zá

07.01.2012:
Změna v režimu úhrady DPH je nově upravena v Příručce pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, verze 5.