Seminář pro příjemce IPo - oblast podpory 1.1

18.12.2009: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uspořádalo dne 11. prosince 2009 v Praze seminář pro příjemce podpory z OP VK v  Prioritní ose 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Pro zájemce jsou k dispozici prezentace.