Seminář pro příjemce IPo - oblasti podpory 1.2, 1.3

10.06.2009: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá seminář pro příjemce podpory z OP VK na individuální projekty ostatní, Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.2 a 1.3. Seminář se uskuteční ve dnech 3. července 2009 v Praze. Na seminář je nutné se přihlásit prostřednictvím registračního formuláře nejpozději do 19. června.