Seminář pro příjemce - Monitorovací zpráva

09.09.2009: Z důvodu velkého zájmu pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy další semináře pro příjemce finanční podpory z OP VK na téma Monitorovací zpráva a její náležitosti. Semináře se konají v Praze ve dnech 18. a 22. září a 22. října 2009. Na seminář se lze přihlásit jen jednou. Pro registraci vyplňte prosím přiložený formulář a zašlete  jej na adresu seminare.opvk@msmt.cz.