Seminář pro příjemce finanční podpory z OP VK - Monitorovací zpráva

17.11.2009: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uspořádálo dne 12. listopadu 2009 další seminář pro příjemce finanční podpory z OP VK na téma Monitorovací zpráva a její náležitosti. Pro případné zájemce jsou k dispozici prezentace.