Seminář pro příjemce k výzvě č. 35 dne 25.6. 2010 v Praze

12.06.2010:

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor řízení pomoci z ESF a Externí administrátor Řídícího orgánu pro oblast podpory 1.1 OP LZZ si vás dovolují pozvat na seminář pro příjemce k výzvě č. 35 OP LZZ v oblasti podpory 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků.

Seminář se bude konat v pátek 25.6. 2010 od 9.00 do 15.00 hod a je určen pouze příjemcům v rámci výzvy 35.

Více informací naleznete zde: Seminář pro příjemce k výzvě č. 35 dne 25.6. 2010 v Praze