Seminář pro příjemce podpory o veřejných zakázkách

29.05.2009: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá dne 16. června 2009 seminář pro příjemce finanční podpory z OP VK v rámci prioritní osy 1 a 2 (oblast podpory 2.3) na téma Veřejné zakázky. Na seminář je nutné se přihlásit prostřednictvím registračního formuláře.