Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK, oblasti podpory 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání – pr

19.02.2009: Dne 26. května 2008 proběhl na MŠMT seminář k 1. Výzvě pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání pro zástupce veřejných vysokých škol.