Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK - oblast podpory 2.2

12.06.2009: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK na individuální projekty ostatní, Prioritní osa 2, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání. Uskuteční se 29. června 2009 v Praze. Na seminář je nutné se přihlásit prostřednictvím registračního formuláře nejpozději do 19. června.