Semináře na téma Jak napsat úspěšnou projektovou žádost

19.02.2009:

Akce 4. březen 2008 - 14.březen 2008

Odbor evropské integrace Krajského úřadu Středočeského kraje, pořádá pro žadatele do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost semináře na téma "Jak napsat úspěšnou projektovou žádost". Účastníci semináře budou formou odborné přednášky seznámeni s postupem vyplnění a předložení projektové žádosti. Seminář je určen pro školy, školská zařízení, vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace a obce, které působí na území Středočeského kraje.

Cíl semináře

Cílem semináře je pomoci žadatelům s přípravou projektů, se správným vyplněním projektové žádosti a seznámení s elektronickým formulářem BENEFIT 7,ve kterém budou všechny projekty předkládány. Otázky, postřehy a připomínky budou moci žadatelé diskutovat s odborníky v dané problematice.

Po absolvování tohoto semináře budou účastníci schopni:

  • orientovat se ve struktuře projektové žádosti,
  • napsat úspěšnou projektovou žádost,
  • vyvarovat se nejčastějších chyb při vyplňování projektové žádosti,
  • poradit si v problémových oblastech (harmonogram, rozpočet, monitorovací indikátory),
  • pochopit "taktické" aspekty formulace projektové žádosti ve vazbě na hodnocení a výběr projektů,
  • vložit projekt do elektronického formuláře BENEFIT 7.

Termín:

Seminář se bude konat v budově Krajského úřadu ve dnech:
4. 3. 2008
5. 3. 2008
12. 3. 2008
13. 3. 2008

Začátek seminářů:

Začátek seminářů je vždy od 9:00 (prezence od 8:30). Předpokládaný konec seminářů je v 16:00.

Účast na akci je bezplatná, proto vzhledem k omezené kapacitě sálu Vás žádáme o potvrzení účasti odesláním přiloženého formuláře na emailovou adresu slegrova@kr-s.cz, nejpozději do 27. 2. 2008.

(11.2.2008)

Pozvánka a registrační formůlář ke stažení :

Pozvánka a registrační formulář (doc - 208,90 KB)