Semináře pro žadatele o finanční podporu z OP VK Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání – prezentace

19.02.2009: Ve dnech 25. a 29. srpna v Praze, 9. září v Ostravě a 11. září 2008 v Liberci se uskutečnily semináře pro žadatele o finanční podporu z OP VK, oblastí podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení , jichž se zúčastnilo celkem 270 účastníků.
Zdroj: ESF - MŠMT, Zobrazit celý článek