Seznam projektů postupujících z Výběrové komise na úrovni ŘO OP VaVpI

11.04.2010: V tomto článku naleznete seznam projektů, které prošly další fází procesu hodnocení, a to Výběrovou komisí na úrovni Řídicího orgánu - Výzva číslo 1.1 - Evropská centra excelence a Výzva číslo 2.2 - Regionální VaV centra v rámci prioritních os 1 a 2 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, která navazuje na proces mezinárodního hodnocení.