Souhrnný seznam příjemců finanční pomoci

01.07.2009: Stav k 11. květnu 2009