Stanovisko MŠMT ke kritice stavu čerpání v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (O

02.04.2011: Ministerstvo školství na svých webových stránkách reaguje na informace o pomalém čerpání prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které se objevili v některých médiích.
Evropská komise zaslala vedení sekce řízení Operačních programů EU v rámci pravidelné komunikace s ministerstvem dopis, v němž žádá vysvětlení situace a návrh možných řešení. MŠMT aktuálně připravuje dlouhodobý Akční plán, který na tento fakt reaguje s cílem dodržet nastavený harmonogram čerpání unijních prostředků. Zároveň se také proměňuje a posiluje organizační struktura ve vedení subjektů, jež mají na ministerstvu problematiku unijních fondů na starost.

Více informací naleznete zde: Stanovisko MŠMT ke kritice stavu čerpání v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)