Středočeský kraj dokončuje žádosti o Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurencesc

19.02.2009: Odbor evropské integrace KÚ Středočeského kraje ve spolupráci s Odborem školství mládeže a sportu uspořádal ve čtvrtek 10. ledna 2008 jednání sociálních partnerů, kteří vyjádřili své připomínky ke třem připraveným návrhům žádostí Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK). Do projektu se zapojili zástupci asociací základních a středních škol, zástupci gymnázií, ekocenter, nestátních neziskových organizací a zástupce ze soukromého sektoru.
Zdroj: Kraj Středočeský - Aktuality