Středočeský kraj připravuje žadatele na Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

19.02.2009: Odbor evropské integrace Krajského úřadu Středočeského kraje pořádá pro žadatele do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK) semináře na téma "Jak napsat úspěšnou projektovou žádost". Účastníci semináře budou formou odborné přednášky seznámeni s postupem vyplnění a předložení projektovéžádosti. Seminář je určen pro školy, školská zařízení, vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace a obce, které působí na území Středočeského kraje.
Zdroj: Kraj Středočeský - Aktuality