Středočeský kraj uspořádal školení hodnotitelů grantových projektů

02.04.2009: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje pořádal ve dnech 24. a 26. března 2009 školení hodnotitelů vybraných z Centrální databáze hodnotitelů MŠMT pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen "OP VK"). Hlavním cílem těchto školení bylo sjednotit postoje hodnotitelů a vyhnout se tak výrazným odlišnostem v hodnocení projektových žádostí. Školením prošlo celkem 60 potenciálních hodnotitelů.

Zdroj: Středočeský kraj, Zobrazit článek