Středočeský kraj vyhlašuje výzvu k předkládání projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro k

29.09.2009: Středočeský kraj vyhlašuje ke dni 29. 9. 2009 výzvu k předkládání projektů o finanční podporu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání podpory. Středočeský kraj v této výzvě přerozdělí na projekty vzdělávání 100 000 000 Kč.

Prostřednictvím této výzvy budou moci žádat o finanční podporu na své neinvestiční projekty především školy, univerzity, vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, zástupce Hospodářské komory a města (obce a svazky obcí), které působí na území Středočeského kraje.

Více informací naleznete zde    .