Středočeský kraj vyhlašuje výzvy k předkládání projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro k

19.02.2009: Středočeský kraj vyhlašuje ke dni 5. 5. 2008 výzvy k předkládání projektů o finanční podporu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve třech oblastech podpory. První oblast podpory se týká rozvoje a zkvalitnění počátečního vzdělávání ve Středočeském kraji, druhá si klade za cíl zlepšit rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a konečně třetí výzva řeší zvýšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení ve Středočeském kraji. Výzvy jsou vyhlašovány na všechny podporované aktivity v rámci jednotlivých oblastí podpory. Středočeský kraj v těchto výzvách přerozdělí na projekty vzdělávání 440 miliónů.