Tisková zpráva, prezentace a další výstupy z akce: KULATÝ STŮL veřejné projednání Individuálních pro

19.02.2009: V souvislosti s čerpáním finančních prostředků z fondů Evropské unie, konkrétně Evropského sociálního fondu, proběhla dne 24. září 2008 v prostorách MŠMT veřejná diskuse za účasti zástupců MŠMT, vysokých škol, profesních svazů a širší veřejnosti na téma Individuální projekty národní, které bude realizovat ministerstvo školství, resp., skupina pro výzkum a vysoké školství .
Zdroj: ESF - MŠMT, Zobrazit celý článek