Ukončení 4. výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních (IPo), Prioritní osy 2, Oblast pod

22.04.2011: ŘO OP VK oznamuje, že byla ukončena výzva oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání.