Upozornění Řídícího orgánu OP VK - oblast podpory 1.4

19.02.2010: Aktuální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Řídícího orgánu OP VK, pro potenciální žadatele oblasti podpory 1.4 (akce EU peníze školám)
Upozorňujeme všechny potenciální žadatele oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách (akce EU peníze školám) na to, že veškeré materiály, které jsou zveřejňovány jinde než na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam a www.eupenizeskolam.cz, mohou obsahovat neaktuální informace. Na uvedených portálech spravovaných přímo MŠMT se žadatelé dozvědí všechny potřebné informace.

Více informací naleznete zde: Upozornění Řídícího orgánu OP VK - oblast podpory 1.4