Upozornění pro příjemce finanční podpory z OP VK - neplatnost výjimky v novele zákona o veřejných za

29.07.2009: Upozornění Řídícího orgánu OP VK na aktuální stanovisko Ministerstva financí (MF) na nesoulad platné novely zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách se směrnicemi ES.