Upozornění pro příjemce finanční podpory z OP VK na stanovisko Ministerstva financí k novele zákona

29.07.2009: Výjimky dle § 18, odst. 1, písm. d), body 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách nemohou být využity pro zadávání zakázek v projektech OP VK.