Upozornění pro příjemce - veřejné zakázky

28.08.2009: Častá pochybení při zadávání veřejných zakázek