Upozornění pro žadatele OP VK

02.04.2009: Dne 5. března 2009 vstoupí v účinnost zákon č. 49/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, bychom Vás rádi informovali o bodech tohoto zákona, které jsou zásadní pro žadatele OP VK.

Zdroj: ESF - MŠMT, Zobrazit celý článek