Vyhlášení 2. výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních - oblast podpory 2.2 Vysokoškolsk

09.06.2009: MŠMT vyhlašuje 2. výzvu k předkládání individuálních projektů ostatních (IPo) v rámci OP VK, Prioritní osy 2, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání