Vyhlášení výzvy Skupině III MŠMT k předkládání žádostí individuálních projektů národních pro oblast

19.02.2009: MŠMT vyhlašuje průběžnou výzvu určenou Skupině III MŠMT k předkládání žádostí individuálních projektů národních v rámci OP VK, Prioritní osy 4a Systémový rámec celoživotního učení (cíl Konvergence) a 4b Systémový rámec celoživotního učení (cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost), a to pro oblast podpory 4.2 - Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji.
Zdroj: ESF - MŠMT, Zobrazit celý článek