Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních do oblasti podpory 2.3 Lidské zdroje

19.02.2009: MŠMT vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních v rámci OP VK, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji.
Zdroj: ESF - MŠMT, Zobrazit celý článek