Vyhláška č. 365/2010 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb (OP VK)

23.12.2010: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upozorňuje na vyhlášku č. 365/2010 Sb., kterou se mění  vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 365/2010 Sb.).
S účinnosti od 1.1.2011 je fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) tvořen ve výši 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost a dále na odměny a ostatní plnění za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku na produktivních činnostech žákům učilišť.

Příručka pro žadatele a Příručka pro příjemce bude ve smyslu vyhlášky č. 365/2010 Sb. změněna při další aktualizaci.

Více informací naleznete zde: Vyhláška č. 365/2010 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb