Výsledky 1. výzvy Opatření 1.1, 1.2, 1.3 OP VK - Liberecký kraj

19.02.2009: Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci.
Zdroj: ESF - MŠMT, Zobrazit celý článek