Výsledky 1. výzvy individuálních projektů ostatních OP VK oblasti podpory 2.3 – Lidské zdroje ve výz

19.02.2009: Dne 12. prosince 2008 byl ukončen příjem žádostí 1. kola výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních (IPo) v rámci OP VK, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblasti podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji. Celkem bylo podáno 235 projektových žádostí přesahujících částku alokovanou pro danou výzvu. Požadovaná celková částka na danou výzvu byla 2 265 000 000,- Kč.
Zdroj: ESF - MŠMT, Zobrazit celý článek