Výsledky 1. výzvy oblasti podpory 3.2 - Moravskoslezský kraj

03.03.2010: Na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byl zveřejněn seznam grantových projektů schválených k realizaci v Oblastech podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání  v rámci 1. výzvy Moravskoslezského kraje.