Výsledky 1. výzvy v oblasti podpory 1.1 - Plzeňský kraj (OP VK)

28.12.2011:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výsledky výzvy č. 1 v rámci oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.