Výsledky 1. výzvy v oblasti podpory 1.3 - Plzeňský kraj (OP VK)

28.12.2011:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výsledky výzvy č. 1 v rámci oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.