Výsledky 16. výzvy oblasti podpory 2.4 Partnerství a sítě (OP VK)

04.12.2010: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy publikovalo výsledky výzvy č. 16 v rámci oblasti podpory 2.4 Partnerství a sítě, prioritní osy 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj.