Výsledky 2. výzvy oblast podpory 1.2

04.12.2009: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo výsledky 2. výzvy pro předkládání individuálních projektů ostatních oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Více informací naleznete zde: Výsledky 2. výzvy oblast podpory 1.2