Výsledky 2. výzvy oblastí podpory 1.1, 1.2, 1.3 - Královéhradecký kraj

11.09.2009: Seznam grantových projektů schválených k realizaci v Oblastech podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení