Výsledky 2. výzvy (OPVK) oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

04.06.2010: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výsledky 2. výzvy pro předkládání individuálních projektů ostatních v rámci  oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání.