Výsledky 2. výzvy oblasti podpory 3.2 - Jihomoravský kraj

18.01.2011: Na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byl publikován seznam grantových projektů schválených k realizaci v Oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji.